หน้าแรก>โปรดักส์เซ็นเตอร์>วัสดุสิ้นเปลือง>ไวนิลกาวตนเอง

สติ๊กเกอร์ติดรถ
สติ๊กเกอร์ติดรถ

ไวนิลกาวตนเอง


  • คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์

1)Good ink absorption 

2)Tear resistance 

3)Waterproof and oil protection 

4)For inkjet printer printing 

5)Strong adhesive, stick firmly


สอบถาม