முகப்பு>தயாரிப்பு மையம்>நுகர்பொருள்கள்>SK4

Sk4_1
Sk4_1

கரைப்பான் மை


  • தயாரிப்பு வசதிகள்
தயாரிப்பு வசதிகள்

SPT பிரிண்ட்ஹெட் தொழில்நுட்பத்துடன் பரந்த வடிவமைப்பு அச்சுப்பொறிகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, 

சிறந்த சப்ளையர்களிடமிருந்து சிறந்த மூலப்பொருளுடன் தயாரிக்கப்படுகிறது, 

SPT- அங்கீகரிக்கப்பட்ட கரைப்பான் மை SK4 REACH மற்றும் ROHS ஆல் சான்றளிக்கப்படுகின்றன. 


ஒவ்வொரு தொகுதி மை பிரசவத்திற்கு முன் கடுமையான தர சோதனைக்கு அனுப்பப்படுகிறது. விசாரனை