Αρχική σελίδα>Κέντρο Προϊόν>Αναλώσιμα>SK2

Sk2_1
Sk2_1

διαλύτη μελάνι


  • Χαρακτηριστικό του προϊόντος
Χαρακτηριστικό του προϊόντος

Formulated for wide format printers with SPT printhead technology, 

manufactured with the best raw material from the best suppliers, 

SPT-approved solvent ink SK2 are certified by REACH and ROHS. 


Each batch of ink passes strict quality check before delivery. ΕΡΕΥΝΑ