home>produk Sentrum>Dye-sub Direkte drukker>FY-3200TX